CENNIK

Konsultacja stomatologiczna   150 zł

Modele diagnostyczne  150 zł

Wypełnienie kompozytowe 250-500 zł

Opatrunek leczniczy/ tymczasowy/ cement zabezpieczający  200 zł

Odbudowa kompozytowa zęba z pokryciem guzków zębów 500-700 zł

Licowanie kompozytem zęba 500-800 zł

Korekta wypełnienia 50-100 zł

Wkład z włókna szklanego 400 zł

Szynowanie zębów taśmą z włókna szklanego od 400 zł (3 zęby)
każdy kolejny ząb  +100 zł

Odbudowa zęba pod koronę z użyciem włókna szklanego 700-1500 zł

Znieczulenie 30-50 zł

Weryfikacja do leczenia kanałowego (obręcz endodontyczna) 300 zł

Leczenie kanałowe zęba 1-kanałowgeo 600-700 zł

Leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego  800-950 zł

Leczenie kanałowe zęba 3 i 4- kanałowego 1300-1500 zł

Powtórne leczenie kanałowe- udrożnienie jednego kanału  100-250 zł

Wybielanie martwego zęba  (jeden opatrunek z preparatem) 200 zł

Zamknięcie perforacji z MTA 400 zł

Usunięcie złamanego narzędzia z kanału 400-600 zł

Usunięcie z kanału wkładu z włókna szklanego lub metalowego   400-600 zł

Lakowanie zęba 100 zł

Lakowanie poszerzone 150 zł

Wypełnienie w zębie mlecznym 200 zł

Opatrunek leczniczy/kanałowy w zębie mlecznym 200 zł

Ekstrakcja zęba mlecznego 100-200 zł

Scaling 250-300 zł

Piaskowanie 200 zł

Znoszenie nadwrażliwości (1 ząb) 100 zł

Fluoryzacja 200 zł

Fluoryzacja do skalingu 100 zł

Pakiet „scaling + piaskowanie” 450 zł

Fluoryzacja do pakietu “skaling + piaskowanie” 50

Wybielanie zębów (2 wizyty gabinetowe) 1600 zł

Oczyszczanie osadów – zęby mleczne 100-200 zł

Pełny pakiet higienizacyjny (plus instruktaż higieny jamy ustnej) 500 zł

Zdjęcie panoramiczne 150 zł

Zdjęcie Rtg zębowe 50 zł

TK jednego łuku zębowego 250 zł

TK jednego zęba  (małe pole obrazowania) 200 zł

Ekstrakcja (usunięcie) zęba 250-500 zł

Ekstrakcja zęba ósmego 400-600 zł

Ekstrakcja zęba zatrzymanego 800-1000 zł

Szycie połączenia ustno-zatokowego  400 zł

Nacięcie i drenaż ropnia 300 zł

Wycięcie zmiany w jamie ustnej z badaniem histopatologicznym 500 zł

Wizyta kontrolna implantologiczna (dodatkowo koszt zdjęć) 200 zł

Wszczepienie implantu 3000-3500 zł

Zabieg regeneracji kości 2000-3500 zł

Zabieg uniesienia dna zatoki (sinus-lift) 3500-5500 zł

Szablon do implantacji 500-1000 zł

Odsłonięcie implantu 250 zł

Przeszczep dziąsła (tkanki łącznej) 1000-1500 zł

Wyciski diagnostyczne/ modele diagnostyczne 100 zł

Mock-up  500 zł

Wox-up 500 zł

Korona porcelanowa na metalu Cr-Co 1300 zł

Korona porcelanowa na ZrO 2200 zł

Korona pełnoceramiczna 2000 zł

Licówka ceramiczna 2000 zł

Korona na implancie 3000-3500 zł

Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 100 zł za punkt

Korona tymczasowa wykonana w pracowni 300 zł

Wkład lany metalowy 800 zł

Wkład lany metalowy składany 900 zł

Wkład koronowy (inlay/onley) porcelanowy 2000 zł

Wkład koronowy (inlay/onlay) kompozytowy  1000-1400 zł

Proteza akrylowa całkowita lub częściowa 1800 zł

Korekty protez (4 pierwsze do 6 miesięcy od wykonania protezy – bezpłatne), każda kolejna 50 zł

Proteza szkieletowa 2800 zł

Podścielenie protezy na miękko 400 zł

Podścielenie protezy w pracowni 600 zł

Naprawa protezy bez wycisku 250 zł

Naprawa protezy z wyciskiem 350 zł

Dostawienie zębów (1-3) 400zł

Dostawienie zębów (4-6) 600 zł

Korona na implancie 2800zł

Łącznik indywidulany ZrO 600 zł

Proteza na implantach z metalowym szkieletem lanym  5900 zł

Szyna Koisa 800 zł

Szyna stabilizacyjna 800 zł

Szyna relaksacyjna 300 zł

Szyna uzupełniająca brakujące zęby 450-500 zł

UWAGA – TO JEST CENNIK nieopublikowany w sieci 
może zawierać błędy 


LISTA CENNIKA POMOCNICZO – NIEAKTYWNA NA STRONIE

Konsultacja stomatologiczna 150zł

Modele diagnostyczne 150zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 

Wypełnienie kompozytowe            250-500zł

Opatrunek leczniczy/ tymczasowy/ cement zabezpieczający        200zł                                                                                

Odbudowa kompozytowa zęba z pokryciem guzków zębowych                500-700zł 

Licowanie kompozytem zęba 500-800zł

Korekta wypełnienia 50-100zł

Wkład z włókna szklanego 400zł

Szynowanie zębów taśmą z włókna szklanego od 400zł (3 zęby) każdy 

kolejny ząb +100zł

Odbudowa zęba pod koronę z użyciem włókna szklanego            700-1500zł

Znieczulenie 30-50zł

Weryfikacja do leczenia kanałowego (obręcz endodontyczna)           300zł

Leczenie kanałowe zęba 1-kanałowgeo                                                    600-700zł

Leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego                                                    800-950zł

Leczenie kanałowe zęba 3 i 4- kanałowego                                           1300-1500zł

Powtórne leczenie kanałowe – udrożnienie jednego kanału                100-250zł

Wybielanie martwego zęba  (jeden opatrunek z preparatem)             200zł

Zamknięcie perforacji z MTA 400zł

Usunięcie złamanego narzędzia z kanału 400-600zł

Usunięcie z kanału wkładu z włókna szklanego lub metalowego                 400-600zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Lakowanie zęba 100zł

Lakowanie poszerzone 150zł

Wypełnienie w zębie mlecznym 200zł

Opatrunek leczniczy/kanałowy w zębie mlecznym 200zł

Ekstrakcja zęba mlecznego 100-200zł

HIGIENIZACJA 

Scaling       250-300zł

Piaskowanie       200zł

Znoszenie nadwrażliwości (1 ząb)     100zł 

Fluoryzacja       200zł

Fluoryzacja do scalingu     100zł

Fluoryzacja do pakietu “skaling + piaskowanie”    50zł

Wybielanie zębów  (2 wizyty gabinetowe)     1600zł

Oczyszczanie osadów, zęby mleczne    100-200zł

RENTGENODIAGNOSTYKA

Zdjęcie panoramiczne 150zł

Zdjęcie Rtg zębowe 50zł

TK jednego łuku zębowego 250zł

TK jednego zęba (małe pole obrazowania) 200zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Ekstrakcja (usunięcie) zęba                   250- 500zł

Ekstrakcja zęba ósmego                   400-600zł

Ekstrakcja zęba zatrzymanego                   800-1000zł

Szycie połączenia ustno-zatokowego                    400zł

Nacięcie i drenaż ropnia                   250zł

Wycięcie zmiany w jamie ustnej z badaniem histopatologicznym                         500zł

IMPLANTOLOGIA

Wizyta kontrolna implantologiczna (dodatkowo koszt zdjęć)     200zł

Wszczepienie implantu 3000zł-3500zł

Zabieg regeneracji kości 2000-3500zł

Zabieg uniesienia dna zatoki (sinus-lift) 3500-4500zł

Szablon do implantacji 500-1000zł

Odsłonięcie implantu 250zł

Przeszczep dziąsła (tkanki łącznej) 1000-1500zł

PROTETYKA

Wyciski diagnostyczne/modele diagnostyczne              100zł

Mock-up             300zł

Wox-up   200zł

Korona porcelanowa na metalu Cr-Co 1300zł

Korona porcelanowa na ZrO 2200zł

Korona pełnoceramiczna 2000zł

Licówka ceramiczna 2000zł

Korona na implancie                                                                    3000-3500zl

Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 100zł za punkt

Korona tymczasowa wykonana w pracowni 300zł

Wkład lany metalowy 800zł

Wkład lany metalowy składany 900zł

Wkład koronowy (inlay/onley) porcelanowy 2000zł

Wkład koronowy (inlay/onlay) kompozytowy  1000-1400zł

Proteza akrylowa całkowita lub częściowa 1800zł

Korekty protez  (4 pierwsze, do 6 miesięcy od wykonania protezy – bezpłatne; każda kolejna 50zł);

Proteza szkieletowa 2800zł

Podścielenie protezy na miękko 400zł

Podścielenie protezy w pracowni 600zł

Naprawa protezy bez wycisku 250zł

Naprawa protezy z wyciskiem 350zł

Dostawienie zębów (1-3) 400zł

Dostawienie zębów (4-6) 600zł

Korona na implancie 2800zł

Łącznik indywidulany       ZrO                                                                 600zł

Proteza na implantach z metalowym szkieletem lanym             5900zł

Szyna Koisa    800zł

Szyna stabilizacyjna 400zł

Szyna relaksacyjna 300zł

Szyna uzupełniająca brakujące zęby 450-500zł